افزایش دسته جمعی قیمت ها در بازار خودرو

بازار خودرو امروز و در ادامه روندی که از اواسط هفته گذشته آغاز شده بود، افزایش قیمت ثبت کرد. تقریبا قیمت تمامی خودروها نسبت به آخرین روز معاملاتی گذشته افزایشی بوده است.


به گزارش شهرقشنگ آنلاین با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.

خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه
قیمت خودروهای سایپا
تیبا ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۶,۵۶۶ ---
تیبا ۲ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۶,۶۶۷ ---
ساینا S ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ۷,۲۷۳ ۴,۸۷۰
ساینا S تیپ DA ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ ۷,۳۳۳ ۵,۰۲۴
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ ۷,۸۵۹ ۵,۷۲۰
ساینا S اتوماتیک ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ۸,۵۸۶ ۶,۶۸۵
کوییک ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ۷,۰۱۰ ۳,۹۰۵
کوییک تیپ DA ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ ۷,۰۳۰ ۴,۰۶۴
کوییک اتوماتیک ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ۸,۶۶۷ ۶,۶۰۸
کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ۷,۰۳۰ ۵,۱۷۲
کوییک R تیپ DA ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ۷,۰۷۱ ۵,۱۷۲
کوییک R اتوماتیک ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ۸,۸۲۸ ۵,۸۲۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ۸,۸۸۹ ۶,۸۳۸
کوییک S ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ۷,۲۹۳ ۵,۴۱۸
کوییک S تیپ DA ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ ۷,۳۷۴ ۵,۴۳۰
شاهین ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ۱۱,۹۱۹ ۸,۵۸۹
سایپا ۱۵۱ ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۹۶ ۴,۴۰۵
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ۵,۶۵۷ ۴,۴۷۲
وانت زامیاد ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۱۳ ۹,۷۹۸
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۱۴ ۱۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۱۷ ۱۱,۰۱۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۳۸ ۱۱,۱۳۱
وانت زامیاد دیزل ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۷۳ ۱۲,۶۲۶
وانت پادرا ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۱۳۱ ۱۲,۱۰۱
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۹۸ ۱۳,۰۳۰
پیکاپ کارون ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۶۵۷ ۱۴,۳۴۳
پیکاپ زاگرس ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۱۴ ۲۴,۱۴۱
قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان ۲ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۷۳۷ ۵,۷۵۸
سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۱,۰۱۰ ---
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۱,۲۹۳ ---
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱۱,۶۵۷ ۶,۶۹۳
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ۱۲,۰۴۰ ۷,۵۲۳
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۹۳ ۸,۲۸۳
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۵۴ ۹,۷۳۷
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۸۰ ۱۱,۰۱۰
پژو پارس ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۸۹ ۵,۲۵۷
پژو پارس سفارشی ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱۱,۳۱۳ ۵,۸۸۲
پژو پارس سفارشی ELX ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۲۲۲ ۶,۶۱۸
پژو پارس TU۵ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۲۹ ۵,۵۶۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۶۸۷ ۴,۳۴۱
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۴ ۵,۲۳۲
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۱۱ ۶,۵۴۱
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۷۸ ۷,۰۴۶
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ ۱۲,۴۲۴ ۶,۷۶۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۹۵ ۶,۴۳۶
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۴۱ ۶,۹۴۳
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۱ ۸,۴۹۳
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۹,۰۱۰ ---
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶ ۸,۴۶۲
رانا پلاس ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۶۲ ۶,۵۰۹
رانا پلاس (پانوراما) ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ۱۱,۳۵۴ ۶,۹۴۱
تارا دستی ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۴۲ ۷,۹۶۸
تارا اتوماتیک ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۶,۵۴۵ ۹,۹۱۰
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۷۱ ۱۹,۵۹۶
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۰۱ ۲۰,۴۱۴
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۳۰,۶۰۶ ---
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۸ ۳۱,۳۱۳
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۶۸۷ ۳۸,۰۸۱
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۴۹ ۳۰,۸۰۸
قیمت خودروهای مدیران خودرو
X۲۲ دنده ای ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۶۰ ۱۲,۴۲۴
X۲۲ اتوماتیک ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۸,۱۰۱ ---
X۲۲ پرو اتوماتیک ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۰۲ ۱۷,۵۹۰
X۵۵ پرو ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۸۳ ۲۵,۲۷۳
آریزو ۵ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۴۴۴ ۲۱,۳۱۳
آریزو ۵ اسپورت ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۵۱ ۲۲,۱۴۱
آریزو ۶ پرو ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۲۵ ۲۸,۸۸۹
تیگو ۷ (IE) ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۳۱۳ ۲۷,۸۷۹
تیگو ۷ پرو ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۲ ۳۳,۶۷۷
تیگو ۸ پرو ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۱۰۱ ۴۵,۸۳۸
تیگو ۸ پرومکس ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۳۹۴ ۵۳,۱۳۱
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۲۰۲ ۵۴,۳۴۳
فونیکس FX (۱.۵) ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۳۷,۷۷۸ ---
فونیکس FX (۱.۶) ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۴۲۴ ۳۵,۱۵۲
قیمت خودروهای کرمان موتور
لیفان X۷۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۲۶۳ ۱۶,۱۴۱
جک J۴ ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۴۲ ۱۵,۸۵۹
جک S۳ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۳۶ ۱۹,۲۹۳
جک S۵ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۱۵ ۳۱,۲۱۲
کی‌ام‌سی T۸ ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۱۳۱ ۳۳,۳۳۳
کی‌ام‌سی J۷ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۴۹ ۳۵,۳۵۴
کی‌ام‌سی K۷ ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۹۶ ۳۷,۳۷۴
قیمت خودروهای بهمن موتور
وانت کارا (تک کابین) ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۸۵ ۹,۰۵۱
وانت کارا (دو کابین) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۸ ۹,۴۷۵
وانت کاپرا ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۲۴ ۱۹,۱۷۲
رسپکت ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۷ ۲۱,۸۷۹
فیدلیتی (۵ نفره) ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۳۶۴ ۲۳,۵۱۵
فیدلیتی (۷ نفره) ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۱۷۲ ۲۴,۰۴۰
دیگنیتی پرایم ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۱۹۲ ۲۶,۸۶۹
دیگنیتی پرستیژ ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۴۰ ۳۲,۵۴۵
ون باری اینرودز ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ ۱۱,۳۷۴ ۱۶,۱۵۹
قیمت خودروهای سایر شرکت ها
تیگارد X۳۵ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۷۷ ۲۱,۱۱۱
لاماری ایما ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۸ ۳۱,۴۱۴
آسنا دنده ای ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۷۴۷ ۲۱,۲۱۲
مکث تیارا ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۱۴۱ ۲۷,۵۹۶
مکث کلوت دستی ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۷۴۷ ۳۲,۲۴۲
مکث کلوت اتوماتیک ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۴۰ ۳۷,۸۳۸
راین R۳ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۵ ۱۱,۶۹۷
دایون Y۵ ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۷۳۷ ۲۵,۲۱۲
فردا T۵ ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۲۹ ۲۶,۳۸۴
سوبا M۴ ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۳۰۳ ۴۶,۴۶۵

۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۱
کد خبر: 7014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =